Głosowanie

 

Rozpoczynamy głosowanie! Tylko projekty z największą liczbą głosów uzyskają dofinansowanie i zostaną zrealizowane. Każdy głos się liczy!


Informacja

W bieżącej wersji Budżetu obywatelskiego logowanie nie jest wymagane. Możesz przejść bezpośrednio do karty głosowania klikając przycisk Oddaj głos. Jeżeli masz konto w systemie, chcesz się zalogować i oddać głos, sprawdź koniecznie swoje dane w ustawieniach konta. Dane osoby głosującej mogą podlegać weryfikacji.

Ranking projektów poddanych pod głosowanie

 

3000000

Kwota budżetu

48

Liczba projektów

10372200

Wartość złożonych projektów

345.74

Środki wykorzystane

Zadania osiedlowe, Osiedle Górne

6

Liczba projektów

1267350

Wartość złożonych projektów
 • 16

  POLE DO DISC GOLFA W PARKU PRZY ULICY CEGLANEJ

  Stworzenie kompletnego 18 dołkowego pola do Disc Golfa, z pełnym oznakowaniem, i bezpłatną wypożyczalnia dysków w postaci skrzynki w którym będą udostępnione dyski dla początkujących.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 20

  Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Widokowego ul.Lotnicza 21-23-25.

  Budowa drogi dojazdowej oraz chodnika dla pieszych do osiedla na którym znajdują się trzy bloki mieszkalne około 200 mieszkań.Kolejny blok będzie ukończony w połowie roku 2025.W tej chwili mieszkańcy poruszają się po dziurawej drodze bez chodnika i oświetlenia.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 23

  Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 12

  Głównym założeniem projektu jest modernizacja placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola nr 12 w Pile w taki sposób, aby był przeznaczony w swoim użytkowaniu dla dzieci w różnym przedziale wiekowym oraz dla dzieci z różnymi potrzebami rozwojowymi. Dzięki pozyskanym środkom powstanie niezwykły plac zabaw, który wprawi w zachwyt każde dziecko i pozwoli na fantastyczną zabawę na świeżym powietrzu. Dzieci będą mogły aktywnie i kreatywnie spędzać czas przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 39

  Psi Park

  Projekt zakłada stworzenie wybiegu dla psów miejsca, gdzie psiaki mogą swobodnie się bawić oraz socjalizować a właściciele wymienić doświadczenia.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 57

  wymiana chodnika wzdłuż muru Plac 8 Maja

  Celem niniejszego projektu jest poprawa jakości infrastruktury drogowej dla mieszkańców osiedla Górne, poprzez naprawę chodnika wzdłuż tzw. muru na Placu 8 Maja.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 73

  ROZBUDOWA PILSKIEJ SIECI DEFIBRYLATORÓW - BEZPIECZNE SERCE NA KAŻDYM OSIEDLU!

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.
  Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Status
  Trwa głosowanie

Zadania osiedlowe, Osiedle Gładyszewo

2

Liczba projektów

367350

Wartość złożonych projektów
 • 72

  ROZBUDOWA PILSKIEJ SIECI DEFIBRYLATORÓW - BEZPIECZNE SERCE NA KAŻDYM OSIEDLU!

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.
  Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Status
  Trwa głosowanie
 • 95

  Modernizacja zespołu boisk

  Modernizacja zespołu boisk

  Status
  Trwa głosowanie

Zadania osiedlowe, Osiedle Staszyce

5

Liczba projektów

1500000

Wartość złożonych projektów
 • 2

  Budowa siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą okalającą na działce 177/23 obręb 25.

  Zadanie obejmować będzie zaprojektowanie i budowę siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie przestrzeni terenu położonego pomiędzy ulicami Trzcianecką, Brzozową, Wiosny Ludów i Osiedlową

  Status
  Trwa głosowanie
 • 33

  Budowa drogi asfaltowej na ul. Cynowej

  Budowa drogi asfaltowej (ok. 150 m) na ul. Cynowej (połączenie ul. Miedzianej i ul. Cichej) - wraz ze zjazdami do posesji, odprowadzeniem wody deszczowej i oświetleniem.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 47

  Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z infrastrukturą okalającą na działce nr 774 obręb 0025

  Zadanie obejmować będzie zaprojektowanie i budowę boiska do gry w koszykówkę na działce pry ulicy Cichej oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół boiska poprzez budowę siłowni plenerowej.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 100

  Budowa drogi utwardzonej lub ścieżki dla pieszych i rowerzystów łączącej domy z ulic Spiżowa, Platynowa, Srebrna, Irydowa, Masztowa, Cynowa, Mały Borek, Ujska, Miedziana - z blokami na os. Zamenhofa

  Budowa drogi utwardzonej lub ścieżki dla pieszych i rowerzystów łączącej domy z ulic Spiżowa, Platynowa, Srebrna, Irydowa, Masztowa, Cynowa, Mały Borek, Ujska, Miedziana - z blokami na os. Zamenhofa

  Status
  Trwa głosowanie
 • 105

  Reorganizacja placu zabaw i terenu zielonego przy ul. Kolejowej

  Rozbudowa placu zabaw, budowa altanki i siłowni zewnętrznej, budowa boiska wielozadaniowego - bramki i kosze.

  Status
  Trwa głosowanie

Zadania osiedlowe, Osiedle Motylewo

2

Liczba projektów

600000

Wartość złożonych projektów
 • 70

  Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sokolej

  Projekt zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sokolej. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych oraz rowerzystów poruszających się wzdłuż tej ulicy. Odcinek będzie przedłużeniem projektowanej drogi dla pieszych i rowerów łączącej Staszyce z Motylewem.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 96

  Modernizacja placu zabaw przy świetlicy osiedlowej osiedla Motylewo, ul. Sowia 2.

  Modernizacja placu zabaw przy świetlicy osiedlowej osiedla Motylewo, ul. Sowia 2.

  Status
  Trwa głosowanie

Zadania osiedlowe, Osiedle Podlasie

8

Liczba projektów

2167350

Wartość złożonych projektów
 • 12

  Budowa drogi ul. Korczaka

  Budowa drogi z kostki brukowej około 250 m wraz z zjazdami do posesji i garaży, odwodnieniem i oświetleniem.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 24

  Miasteczko Małego Strażaka

  Wielofunkcyjne miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży, plac zabaw połączony z elemantami edukacyjnymi (nauka pierwszej pomocy, bezpieczne zachowania nad wodą, podczas pożaru).

  Status
  Trwa głosowanie
 • 29

  Świetlica Osiedla Podlasie w Pile - miejsce dla integracji mieszkańców Osiedla

  kontener (18-24m2) zintegrowane z z istniejącym węzłem sanitarnym i zapleczem magazynowym.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 30

  Osiedle Podlasie w Pile ul. Lelewela ul, Wierzbowa ul. Świerkowa łącznik- dojazd i parking, utwardzenie, oświetlenie, odprowadzenie wody bezodpływowe

  ul. Lelewela ul, Wierzbowa ul. Świerkowa łącznik- parking utwardzenie, oświetlenie, odprowadzenie wody bezodpływowe

  Status
  Trwa głosowanie
 • 37

  Łącznik ul. Lelewela 113a,113b,113c,113d.... utwardzenie i odwodnienie drogi dojazdowej do posesji

  Łącznik - sięgacz ul. Lelewela 113a,113b,113c,113d.... utwardzenie i odwodnienie drogi dojazdowej, ułatwienie dojazdu do posesji, doświetlenie.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 38

  boisko do piłki ręcznej uniwersalne Osiedle Podlasie w Pile

  boisko do piłki ręcznej trawiasteintegracja mieszkańców , dzieci i młodzieży gry zespołowe

  Status
  Trwa głosowanie
 • 43

  Ruch okrężny (rondo) skrzyżowanie ul. Bydgoska ul.Lipowa + stacja Paliw LUKOIL/KASTORAMA + przejście dla pieszych ul. Kasprzaka

  obręb 29, działka 7

  Status
  Trwa głosowanie
 • 71

  ROZBUDOWA PILSKIEJ SIECI DEFIBRYLATORÓW - BEZPIECZNE SERCE NA KAŻDYM OSIEDLU!

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.
  Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Status
  Trwa głosowanie

Zadania osiedlowe, Osiedle Jadwiżyn

2

Liczba projektów

367350

Wartość złożonych projektów
 • 51

  Bezpieczeństwo i aktywność przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile

  1. Budowa ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami wokół budynku SP 11.
  2. Wymiana i modernizacja monitoringu zewnętrznego i montaż dodatkowych kamer.
  3. Wymiana oświetlenia na boisku szkolnym i przy placu zabaw.
  4. Montaż elementów siłowni plenerowej.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 77

  Rozbudowa Pilskiej Sieci Defibrylatorów - Bezpieczne Serce na każdym osiedlu!

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Status
  Trwa głosowanie

Zadania osiedlowe, Osiedle Koszyce

5

Liczba projektów

1267350

Wartość złożonych projektów
 • 34

  Bezpieczeństwo i miejsca parkingowe Zielonej Doliny

  Przebudowa ulicy Rycerskiej, ulicy Wenedów oraz chodników. Przebudowa skrzyżowania ulicy Rycerskiej i ulicy Wenedów. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych i polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 50

  Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z ławkami do wypoczynku oraz nasadzeniami zieleni na dz. 131/12 w częsci osiedla Koszyce połozonej przy Zalewie Koszyckim

  Projekt ma na celu integrację dzieci młodzieży na osiedlu. Polegałby na budowie ogólnodostęonego placu zabaw dla dzieci wraz z ławkami do wypoczynku dzieci, młodzieży i osób starszych oraz zagospodarowanie zieleni wokół placu zabaw na dz 131/12. Intencją wnioskodawcy jest również pozostawienie pozostałych terenów łąki w niezmienionym naturalnym charakterze.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 76

  Rozbudowa Pilskiej Sieci Defibrylatorów - Bezpieczne Serce na każdym osiedlu!

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Status
  Trwa głosowanie
 • 93

  Wiata rekreacyjno-piknikowa oraz pomosty z przystanią kajakową nad rzeką Gwdą.

  Wiata rekreacyjno-piknikowa oraz pomosty z przystanią kajakową nad rzeką Gwdą.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 94

  Bezpieczeństwo i miejsca parkingowe Zielonej Doliny

  Bezpieczeństwo i miejsca parkingowe Zielonej Doliny

  Status
  Trwa głosowanie

Zadania osiedlowe, Osiedle Śródmieście

10

Liczba projektów

1193450

Wartość złożonych projektów
 • 4

  Pole do Disc Golfa w pilskim parku miejskim

  12 dołkowe pole do Disc Golfa w parku miejskim w Pile. Dane pole znajdowałoby się na terenie całego parku miejskiego w miejscach pomiędzy drzewami, krzakami i na trawie, unikając zasadzonych kwiatów. Długości jednego dołka oscyluje pomiędzy 60 a 90 metrów. Disc Golf z roku na rok staje się coraz bardziej znanym sportem na terenie naszego kraju. Motywuje do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu całymi rodzinami oraz grona przyjaciół i znajomych.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 8

  Wybieg dla psów

  Stworzenie wybiegu dla psów na terenie przy skateparku.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 9

  Odczarujmy O.M. Kolbe

  Więcej zieleni i koszy na śmieci wzdłuż ulicy O.M.Kolbe

  Status
  Trwa głosowanie
 • 41

  Budowa pieszojezdni na ulicy Nowowiejskiego (działka gruntu numer 101/12) w Pile.

  Budowa pieszojezdni o długości 70 metrów oraz szerokości 5 metrów na ulicy Nowowiejskiego (działka gruntu numer 101/12).
  Celem realizacji niniejszego projektu jest umożliwienie mieszkańcom 3 bloków znajdujących się na działce gruntu 101/14 (bloki Feliksa Nowowiejskiego 8A, 8B oraz 8C) bezpiecznego i komfortowego dojścia drogą pieszą oraz dojazdu pojazdami do swoich mieszkań.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 69

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przez ul. Wincentego Pola

  Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę przejścia przy i zmianę zagospodarowania jego otoczenia. Przejście zlokalizowane przy I Liceum Ogólnokształcącym i Przedszkolu Publicznym nr 3 ma zostać wyniesione i oświetlone. Ruch na ulicy ma być uspokojony. Przebudowa ma również na celu ułatwienie poruszania się osobom z niepełnosprawnościami.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 79

  Rozbudowa Pilskiej Sieci Defibrylatorów - Bezpieczne Serce na każdym osiedlu!

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.
  Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Status
  Trwa głosowanie
 • 83

  Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 11 w Pile

  działka w zarządzie trwałym Przedszkola Nr 11 - własność Gmina Miasta Piły, modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Pile.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 113

  Deska dla każdego

  Deska dla każdego

  Status
  Trwa głosowanie
 • 115

  Warsztaty zielarskie

  Warsztaty zielarskie

  Status
  Trwa głosowanie
 • 117

  Wypożyczalnia zabawek

  Wypożyczalnia zabawek

  Status
  Trwa głosowanie

Zadania osiedlowe, Osiedle Zamoście

8

Liczba projektów

1642000

Wartość złożonych projektów
 • 13

  Ogródek jordanowski na terenie byłego przedszkola

  Ideą jest powstanie śródosiedlowego miejsca wypoczynku dla dzieci i seniorów oraz wszystkich szukających relaksu z dala od miejskiego zgiełku. Zadrzewiona działka po byłym Przedszkolu Publicznym nr 7 im. Pszczółki Mai na ul. Witosa świetnie się do tego nadaj. Proponuję powstanie parku kieszonkowego, miejsca piknikowego i placu zabaw. Miejsce to działka nr 58/36 w obr. Piła 0027.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 15

  Remont i utwardzenie drogi do "Okrąglaka"

  Remont, utwardzenie i oświetlenie drogi wewnętrznej prowadzącej do "Okrąglaka" od strony ulicy Okólnej i Roosevelta

  Status
  Trwa głosowanie
 • 22

  Oświetlenie ulicy Kadetów oraz Rodła

  Projekt ma na celu montaż lamp na ulicy Kadetów oraz Rodła.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 32

  Park Narodzin - Park Szczególnych Okoliczności

  Celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnego miejsca, które honorować będzie jakieś niezwykłe wydarzenie w życiu mieszkańca miasta. Urodzenie dziecka, zawarcie ślubu, 50-te urodziny czy jubileusz małżeństwa można "uświęcić" posadzeniem drzewa na sprzecjalnie wyznaczonym do tego placu. Plac miałby postać łąki, która z czasem przekształciałaby się w park porośnięty drzewami mającymi konktetnych "właścicieli".

  Status
  Trwa głosowanie
 • 48

  Stałe oznakowanie trasy parkrun Park na Wyspie wraz z ławeczką pamięci

  Społeczność pilskich biegaczy potrzebuje swojego miejsca ma mapie miasta. Popularną, naturalną przestrzenią, w której się spotykają jest Park na Wyspie w Pile, gdzie co sobotę odbywa się parkrun. Stałe oznakowanie trasy to zaznaczenie ich obecności w tym miejscu, udogodnienie dla wolontariuszy organizujących bieg oraz jego reklama - widoczna zachęta do uprawiania sportu i podejmowania aktywności fizycznej. Ławeczka natomiast ma uczcić pamięć tych biegaczy, którzy już odeszli.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 86

  Założenie oświetlenia na kortach przy Aquaparku (2 korty) - światła LED

  Założenie oświetlenia na kortach przy Aquaparku (2 korty) - światła LED

  Status
  Trwa głosowanie
 • 103

  Budowa „Wybiegu rekreacyjnego dla psów 2".

  Właściciele psów właścicielskich oczekują, że na terenie ponad 70 tyś miasta będzie więcej niż jeden wybieg dla ich czworonogów. Psy korzystające z wybiegu mogą bez smyczy oddawać się zabawie i nauce wraz z właścicielem czy innymi psami. Dobra lokalizacja i budowa kolejnych wybiegów umożliwi korzystanie z nich większej ilości mieszkańców wraz z czworonogami i da możliwość dotarcia do wybiegu każdemu, również, niezmotoryzowanemu, mieszkańcowi Gminy Piła.

  Status
  Trwa głosowanie
 • 118

  Utwardzenie i odwodnienie drogi wewnętrznej przy ulicy Komuny Paryskiej (na przeciwko sklepu Społem i wzdłuż garaży). Działka 301901_1.0027.34/56.

  Utwardzenie i odwodnienie drogi wewnętrznej przy ulicy Komuny Paryskiej. Wjazd od sklepu Społem i sięgacz do garaży. Droga jest w fatalnym stanie, zwłaszcza po opadach deszczu. Brak tam odwodnienia, utwardzenia a jest to droga mocno eksploatowana przez mieszkańców, dostawy ze sklepu czy służby komunalne dojeżdżające do wiat śmietnikowych. Celem jest umożliwienie dojazdu do bloków przy ulicy Komuny paryskiej 4-10 oraz 12 i 14, boiska osiedlowego oraz garaży bez konsekwencji dla podwozia aut.

  Status
  Trwa głosowanie

Załączniki

 

Załączniki do etapu


Brak załączników
Do góry