Podstawowe informacje

 

Tytuł budżetu obywatelskiego

Pilski Budżet na rok 2025

Krótki opis

Rozpoczęła się kolejna edycja Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy znowu mogą zadecydować o przeznaczeniu trzech milionów złotych. Swoje pomysły może zgłosić każdy pilanin, Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia br.

Data zakończenia budżetu obywatelskiego

29-12-2024 (Do zakończenia budżetu obywatelskiego pozostało: d. i godz.)


Szczegółowy opis budżetu obywatelskiego

Rozpoczęła się kolejna edycja Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy znowu mogą zadecydować o przeznaczeniu trzech milionów złotych. Swoje pomysły może zgłosić każdy pilanin, Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia br.


Zgłaszane projekty zadań mają dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej na terenie miasta Piły. Można zgłaszać projekty inwestycyjne, modernizacyjne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni. Proponowane przedsięwzięcia nie powinny ingerować w przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej. Zgłaszany projekt zadania powinien być poparty przynajmniej dziesięcioma podpisami mieszkańców Piły. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 5 projektów zadań oraz poprzeć maksymalnie 5 projektów zadań.

Należy mieć na uwadze, że zgłaszany projekt zadania musi charakteryzować trwały cel publiczny oraz musi być zlokalizowany na gruncie gminnym lub terenie w zarządzie gminy, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Nie dopuszcza się zgłaszania do konsultacji kilku części tego samego projektu zadania, w celu spełnienia wymogu maksymalnej kwoty projektu zadania do 300 tys. zł.


Konsultacje będą przebiegały według następującego harmonogramu:

  • zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego - od 11 marca 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.,
  • analiza i weryfikacja zgłoszonych zadań przez Zespół Opiniujący - od 6 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.,
  • okres odwoławczy od decyzji oceny Zespołu Opiniującego - od 17 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.,
  • głosowanie mieszkańców - od 1 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r.


Termin

06-03-2024 - 29-12-2024

Data przeniesienia budżetu do archiwum

30-12-2024

Metoda autoryzacji w trakcie naboru projektów

Konto z pełną identyfikacją

Metoda autoryzacji w trakcie głosowania

Bez logowania

Moderatorzy forum

Magdalena Madej-Szpener, Bartosz Mirowski

Formularz projektu

Parametry budżetu obywatelskiego

 

Całkowita kwota przeznaczona na budżet obywatelski

3000000 PLN

Szczegółowe parametry kategorii projektów

Nazwa kategorii Min. wartość projektu Max. wartość projektu Min. liczba podpisów pod projektem Min. liczba głosów w głosowaniu Max. liczba głosów dostępnych w kategorii Min. liczba projektów do realizacji
Zadania osiedlowe - - - - 5 -
- Osiedle Górne 10000 300000 10 1 -1
- Osiedle Gładyszewo 10000 300000 10 1 -1
- Osiedle Staszyce 10000 300000 10 1 -1
- Osiedle Motylewo 10000 300000 10 1 -1
- Osiedle Podlasie 10000 300000 10 1 -1
- Osiedle Jadwiżyn 10000 300000 10 1 -1
- Osiedle Koszyce 10000 300000 10 1 -1
- Osiedle Śródmieście 10000 300000 10 1 -1
- Osiedle Zamoście 10000 300000 10 1 -1

Harmonogram budżetu obywatelskiego

 
Data rozpoczęcia budżetu obywatelskiego: 06-03-2024
06-03-2024

Kampania informacyjna


Status
Zakończony
Termin
06-03-2024
Kampania informacyjna pozwala na zapoznanie się z regulaminem budżetu obywatelskiego, stawianymi wymogami, czy wielkością przeznaczonych na BO środków.
10-03-2024

Nabór projektów


Status
Aktywny
Termin
10-03-2024 - 19-05-2024
Nabór projektów to czas przeznaczony na składanie wniosków do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Tylko projekty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne mogą być dopuszczone do głosowania.
19-05-2024

Ocena merytoryczna


Status
Oczekuje
Termin
19-05-2024 - 28-06-2024
Ocena merytoryczna to etap, w trakcie którego upoważnione osoby dokonują oceny złożonych projektów pod kątem możliwości ich realizacji i stawianych wymogów.
30-06-2024

Ogłoszenie listy projektów


Status
Oczekuje
Termin
30-06-2024
Na tym etapie publikowane są projekty, które zostaną pozytywnie ocenione przez komisję i mogą zostać poddane pod głosowanie.
21-07-2024

Głosowanie


Status
Oczekuje
Termin
21-07-2024 - 08-09-2024
Rozpoczynamy głosowanie! Tylko projekty z największą liczbą głosów uzyskają dofinansowanie i zostaną zrealizowane. Każdy głos się liczy!
13-09-2024

Wyniki końcowe


Status
Oczekuje
Termin
13-09-2024
Ostatni etap budżetu obywatelskiego to czas, w którym poznamy projekty, które zostaną sfinansowane i będą zrealizowane.
Data zakończenia budżetu obywatelskiego: 29-12-2024

Załączniki

 

Załączniki do budżetu


Uchwała o konsultacjach zawiera regulamin konsultacji

Harmonogram budżetu obywatelskiego i powołanie komisji opiniującej projekty

Do góry