Ogłoszenie listy projektów

 

Na tym etapie publikowane są projekty, które zostaną pozytywnie ocenione przez komisję i mogą zostać poddane pod głosowanie.

Ten etap został zakończony

Projekty dopuszczone do głosowania

 

3000000

Kwota budżetu

48

Liczba projektów

10372200

Wartość złożonych projektów

345.74

Środki wykorzystane

Zadania osiedlowe, Osiedle Górne

 • 16

  POLE DO DISC GOLFA W PARKU PRZY ULICY CEGLANEJ

  Stworzenie kompletnego 18 dołkowego pola do Disc Golfa, z pełnym oznakowaniem, i bezpłatną wypożyczalnia dysków w postaci skrzynki w którym będą udostępnione dyski dla początkujących.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 20

  Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Widokowego ul.Lotnicza 21-23-25.

  Opis miejsca realizacji projektu: działka nr 109 (obręb2)

  Budowa drogi dojazdowej oraz chodnika dla pieszych do osiedla na którym znajdują się trzy bloki mieszkalne około 200 mieszkań.Kolejny blok będzie ukończony w połowie roku 2025.W tej chwili mieszkańcy poruszają się po dziurawej drodze bez chodnika i oświetlenia.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 23

  Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 12

  Opis miejsca realizacji projektu: Modernizowany plac zabaw mieści się na terenie Publicznego Przedszkola nr 12 w Pile, ul. Reja 11- Osiedle Górne

  Głównym założeniem projektu jest modernizacja placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola nr 12 w Pile w taki sposób, aby był przeznaczony w swoim użytkowaniu dla dzieci w różnym przedziale wiekowym oraz dla dzieci z różnymi potrzebami rozwojowymi. Dzięki pozyskanym środkom powstanie niezwykły plac zabaw, który wprawi w zachwyt każde dziecko i pozwoli na fantastyczną zabawę na świeżym powietrzu. Dzieci będą mogły aktywnie i kreatywnie spędzać czas przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 39

  Psi Park

  Opis miejsca realizacji projektu: Park przy ul. Ceglanej (róg ul. Bogusławskiego a ul.Reymonta, pomiędzy budynkami a lasem)

  Projekt zakłada stworzenie wybiegu dla psów miejsca, gdzie psiaki mogą swobodnie się bawić oraz socjalizować a właściciele wymienić doświadczenia.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 57

  wymiana chodnika wzdłuż muru Plac 8 Maja

  Opis miejsca realizacji projektu: dz. 367/3 obręb 0019

  Celem niniejszego projektu jest poprawa jakości infrastruktury drogowej dla mieszkańców osiedla Górne, poprzez naprawę chodnika wzdłuż tzw. muru na Placu 8 Maja.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 73

  ROZBUDOWA PILSKIEJ SIECI DEFIBRYLATORÓW - BEZPIECZNE SERCE NA KAŻDYM OSIEDLU!

  Opis miejsca realizacji projektu: Wybrane w porozumieniu z UM w Pile lokalizacje uwzględniające szybki dostęp do urządzenia dla jak największej liczby mieszkańców.

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.
  Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Status
  Dopuszczony do głosowania

Zadania osiedlowe, Osiedle Gładyszewo

 • 72

  ROZBUDOWA PILSKIEJ SIECI DEFIBRYLATORÓW - BEZPIECZNE SERCE NA KAŻDYM OSIEDLU!

  Opis miejsca realizacji projektu: Wybrane w porozumieniu z UM w Pile lokalizacje uwzględniające szybki dostęp do urządzenia dla jak największej liczby mieszkańców.

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.
  Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 95

  Modernizacja zespołu boisk

  Modernizacja zespołu boisk

  Status
  Dopuszczony do głosowania

Zadania osiedlowe, Osiedle Staszyce

 • 2

  Budowa siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą okalającą na działce 177/23 obręb 25.

  Opis miejsca realizacji projektu: działka gminna 177/23 obręb 25, tereny zielone pomiędzy ulicami Trzcianecka, Brzozowa, Wiosny Ludów, Osiedlowa

  Zadanie obejmować będzie zaprojektowanie i budowę siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie przestrzeni terenu położonego pomiędzy ulicami Trzcianecką, Brzozową, Wiosny Ludów i Osiedlową

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 33

  Budowa drogi asfaltowej na ul. Cynowej

  Opis miejsca realizacji projektu: ul. Cynowa, Piła

  Budowa drogi asfaltowej (ok. 150 m) na ul. Cynowej (połączenie ul. Miedzianej i ul. Cichej) - wraz ze zjazdami do posesji, odprowadzeniem wody deszczowej i oświetleniem.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 47

  Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z infrastrukturą okalającą na działce nr 774 obręb 0025

  Opis miejsca realizacji projektu: Działka gminna nr 774, obręb 0025 - tereny zielone przy ulicy Cichej

  Zadanie obejmować będzie zaprojektowanie i budowę boiska do gry w koszykówkę na działce pry ulicy Cichej oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół boiska poprzez budowę siłowni plenerowej.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 100

  Budowa drogi utwardzonej lub ścieżki dla pieszych i rowerzystów łączącej domy z ulic Spiżowa, Platynowa, Srebrna, Irydowa, Masztowa, Cynowa, Mały Borek, Ujska, Miedziana - z blokami na os. Zamenhofa

  Budowa drogi utwardzonej lub ścieżki dla pieszych i rowerzystów łączącej domy z ulic Spiżowa, Platynowa, Srebrna, Irydowa, Masztowa, Cynowa, Mały Borek, Ujska, Miedziana - z blokami na os. Zamenhofa

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 105

  Reorganizacja placu zabaw i terenu zielonego przy ul. Kolejowej

  Opis miejsca realizacji projektu: kolejowa - plac zielony

  Rozbudowa placu zabaw, budowa altanki i siłowni zewnętrznej, budowa boiska wielozadaniowego - bramki i kosze.

  Status
  Dopuszczony do głosowania

Zadania osiedlowe, Osiedle Motylewo

 • 70

  Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sokolej

  Opis miejsca realizacji projektu: ul. Sokola

  Projekt zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sokolej. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych oraz rowerzystów poruszających się wzdłuż tej ulicy. Odcinek będzie przedłużeniem projektowanej drogi dla pieszych i rowerów łączącej Staszyce z Motylewem.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 96

  Modernizacja placu zabaw przy świetlicy osiedlowej osiedla Motylewo, ul. Sowia 2.

  Modernizacja placu zabaw przy świetlicy osiedlowej osiedla Motylewo, ul. Sowia 2.

  Status
  Dopuszczony do głosowania

Zadania osiedlowe, Osiedle Podlasie

 • 12

  Budowa drogi ul. Korczaka

  Opis miejsca realizacji projektu: ul Korczaka działka nr 1263 Piła

  Budowa drogi z kostki brukowej około 250 m wraz z zjazdami do posesji i garaży, odwodnieniem i oświetleniem.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 24

  Miasteczko Małego Strażaka

  Opis miejsca realizacji projektu: 64-920 Piła Henryka Wieniawskiego 4

  Wielofunkcyjne miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży, plac zabaw połączony z elemantami edukacyjnymi (nauka pierwszej pomocy, bezpieczne zachowania nad wodą, podczas pożaru).

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 29

  Świetlica Osiedla Podlasie w Pile - miejsce dla integracji mieszkańców Osiedla

  Opis miejsca realizacji projektu: Obręb 14 działki 295/1 i 295/2

  kontener (18-24m2) zintegrowane z z istniejącym węzłem sanitarnym i zapleczem magazynowym.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 30

  Osiedle Podlasie w Pile ul. Lelewela ul, Wierzbowa ul. Świerkowa łącznik- dojazd i parking, utwardzenie, oświetlenie, odprowadzenie wody bezodpływowe

  Opis miejsca realizacji projektu: obręb 14 działki 1261 i działka 1024/2 - ul. Lelewela - Wierzbowa- Świerkowa

  ul. Lelewela ul, Wierzbowa ul. Świerkowa łącznik- parking utwardzenie, oświetlenie, odprowadzenie wody bezodpływowe

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 37

  Łącznik ul. Lelewela 113a,113b,113c,113d.... utwardzenie i odwodnienie drogi dojazdowej do posesji

  Opis miejsca realizacji projektu: Piła ul. Lelewela 113... obręb 162/1, 162/3, 163/2164/2

  Łącznik - sięgacz ul. Lelewela 113a,113b,113c,113d.... utwardzenie i odwodnienie drogi dojazdowej, ułatwienie dojazdu do posesji, doświetlenie.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 38

  boisko do piłki ręcznej uniwersalne Osiedle Podlasie w Pile

  Opis miejsca realizacji projektu: obręb 15 działka 1155/1 i 1268 ul. Jaśminowa, ul. Zaułek, ul. Stańczyka, ul. Świerkowa

  boisko do piłki ręcznej trawiasteintegracja mieszkańców , dzieci i młodzieży gry zespołowe

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 43

  Ruch okrężny (rondo) skrzyżowanie ul. Bydgoska ul.Lipowa + stacja Paliw LUKOIL/KASTORAMA + przejście dla pieszych ul. Kasprzaka

  obręb 29, działka 7

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 71

  ROZBUDOWA PILSKIEJ SIECI DEFIBRYLATORÓW - BEZPIECZNE SERCE NA KAŻDYM OSIEDLU!

  Opis miejsca realizacji projektu: Wybrane w porozumieniu z UM w Pile lokalizacje uwzględniające szybki dostęp do urządzenia dla jak największej liczby mieszkańców.

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.
  Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Status
  Dopuszczony do głosowania

Zadania osiedlowe, Osiedle Jadwiżyn

 • 51

  Bezpieczeństwo i aktywność przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile

  Opis miejsca realizacji projektu: 301901_1.0008.8/15

  1. Budowa ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami wokół budynku SP 11.
  2. Wymiana i modernizacja monitoringu zewnętrznego i montaż dodatkowych kamer.
  3. Wymiana oświetlenia na boisku szkolnym i przy placu zabaw.
  4. Montaż elementów siłowni plenerowej.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 77

  Rozbudowa Pilskiej Sieci Defibrylatorów - Bezpieczne Serce na każdym osiedlu!

  Opis miejsca realizacji projektu: Wybrane w porozumieniu z UM w Pile lokalizacje uwzględniające szybki dostęp do urządzenia dla jak największej liczby mieszkańców.

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Status
  Dopuszczony do głosowania

Zadania osiedlowe, Osiedle Koszyce

 • 34

  Bezpieczeństwo i miejsca parkingowe Zielonej Doliny

  Opis miejsca realizacji projektu: ulica Rycerska i ulica Wenedów / Koszyce / Zielona Dolina

  Przebudowa ulicy Rycerskiej, ulicy Wenedów oraz chodników. Przebudowa skrzyżowania ulicy Rycerskiej i ulicy Wenedów. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych i polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 50

  Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z ławkami do wypoczynku oraz nasadzeniami zieleni na dz. 131/12 w częsci osiedla Koszyce połozonej przy Zalewie Koszyckim

  Opis miejsca realizacji projektu: 131/12

  Projekt ma na celu integrację dzieci młodzieży na osiedlu. Polegałby na budowie ogólnodostęonego placu zabaw dla dzieci wraz z ławkami do wypoczynku dzieci, młodzieży i osób starszych oraz zagospodarowanie zieleni wokół placu zabaw na dz 131/12. Intencją wnioskodawcy jest również pozostawienie pozostałych terenów łąki w niezmienionym naturalnym charakterze.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 76

  Rozbudowa Pilskiej Sieci Defibrylatorów - Bezpieczne Serce na każdym osiedlu!

  Opis miejsca realizacji projektu: Wybrane w porozumieniu z UM w Pile lokalizacje uwzględniające szybki dostęp do urządzenia dla jak największej liczby mieszkańców.

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 93

  Wiata rekreacyjno-piknikowa oraz pomosty z przystanią kajakową nad rzeką Gwdą.

  Wiata rekreacyjno-piknikowa oraz pomosty z przystanią kajakową nad rzeką Gwdą.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 94

  Bezpieczeństwo i miejsca parkingowe Zielonej Doliny

  Bezpieczeństwo i miejsca parkingowe Zielonej Doliny

  Status
  Dopuszczony do głosowania

Zadania osiedlowe, Osiedle Śródmieście

 • 4

  Pole do Disc Golfa w pilskim parku miejskim

  Opis miejsca realizacji projektu: Parka miejski w pile,

  12 dołkowe pole do Disc Golfa w parku miejskim w Pile. Dane pole znajdowałoby się na terenie całego parku miejskiego w miejscach pomiędzy drzewami, krzakami i na trawie, unikając zasadzonych kwiatów. Długości jednego dołka oscyluje pomiędzy 60 a 90 metrów. Disc Golf z roku na rok staje się coraz bardziej znanym sportem na terenie naszego kraju. Motywuje do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu całymi rodzinami oraz grona przyjaciół i znajomych.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 8

  Wybieg dla psów

  Opis miejsca realizacji projektu: Bulwary europejskie

  Stworzenie wybiegu dla psów na terenie przy skateparku.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 9

  Odczarujmy O.M. Kolbe

  Opis miejsca realizacji projektu: Stara cześć ul. O.M. Kolbe

  Więcej zieleni i koszy na śmieci wzdłuż ulicy O.M.Kolbe

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 41

  Budowa pieszojezdni na ulicy Nowowiejskiego (działka gruntu numer 101/12) w Pile.

  Opis miejsca realizacji projektu: Działka gruntu 101/12 (identyfikator działki to: 301901_1.0017.101/12) stanowiąca własność Gminy Piła, opisana w księdze wieczystej o numerze PO1I/00004767/9 (ulica Nowowiejskiego, osiedle Śródmieście).

  Budowa pieszojezdni o długości 70 metrów oraz szerokości 5 metrów na ulicy Nowowiejskiego (działka gruntu numer 101/12).
  Celem realizacji niniejszego projektu jest umożliwienie mieszkańcom 3 bloków znajdujących się na działce gruntu 101/14 (bloki Feliksa Nowowiejskiego 8A, 8B oraz 8C) bezpiecznego i komfortowego dojścia drogą pieszą oraz dojazdu pojazdami do swoich mieszkań.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 69

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przez ul. Wincentego Pola

  Opis miejsca realizacji projektu: ul. Wincentego Pola, indentyfikator działki 301901_1.0018.43

  Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę przejścia przy i zmianę zagospodarowania jego otoczenia. Przejście zlokalizowane przy I Liceum Ogólnokształcącym i Przedszkolu Publicznym nr 3 ma zostać wyniesione i oświetlone. Ruch na ulicy ma być uspokojony. Przebudowa ma również na celu ułatwienie poruszania się osobom z niepełnosprawnościami.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 79

  Rozbudowa Pilskiej Sieci Defibrylatorów - Bezpieczne Serce na każdym osiedlu!

  Opis miejsca realizacji projektu: Wybrane w porozumieniu z UM w Pile lokalizacje uwzględniające szybki dostęp do urządzenia dla jak największej liczby mieszkańców.

  Projekt zakłada rozbudowę Pilskiej Sieci Defibrylatorów (www.aed.pila.pl) i zainstalowanie na terenie osiedla 3 (trzech) defibrylatorów zautomatyzowanych (AED) z wbudowanym trybem pediatrycznym w specjalnych skrzynkach na wolnostojących statywach lub bezpośrednio na ścianie budynku w przypadku takiej możliwości, które będą dostępne 24/7.
  Dodatkowo w ramach dostawy każdego AED zrealizowane będzie szkolenie z zakresu obsługi/eksploatacji urządzeń dla grupy 30 mieszkańców Piły (łącznie 90 osób).

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 83

  Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 11 w Pile

  Opis miejsca realizacji projektu: nr 2 - Publiczne Przedszkole nr 11

  działka w zarządzie trwałym Przedszkola Nr 11 - własność Gmina Miasta Piły, modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Pile.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 113

  Deska dla każdego

  Opis miejsca realizacji projektu: Wyspiarz - Piła Skatepark Piła

  Deska dla każdego

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 115

  Warsztaty zielarskie

  Opis miejsca realizacji projektu: Piła i okolice, uniwersytety III wieku, koła gospodyń wiejskich, szkoły średnie, dom kultury

  Warsztaty zielarskie

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 117

  Wypożyczalnia zabawek

  Opis miejsca realizacji projektu: Piła

  Wypożyczalnia zabawek

  Status
  Dopuszczony do głosowania

Zadania osiedlowe, Osiedle Zamoście

 • 13

  Ogródek jordanowski na terenie byłego przedszkola

  Opis miejsca realizacji projektu: działka nr 58/36 obr. 0027 Piła ul. Witosa 22a - teren po zlikwidowanym Publicznym Przedszkolu nr 7 im. Pszczółki Mai

  Ideą jest powstanie śródosiedlowego miejsca wypoczynku dla dzieci i seniorów oraz wszystkich szukających relaksu z dala od miejskiego zgiełku. Zadrzewiona działka po byłym Przedszkolu Publicznym nr 7 im. Pszczółki Mai na ul. Witosa świetnie się do tego nadaj. Proponuję powstanie parku kieszonkowego, miejsca piknikowego i placu zabaw. Miejsce to działka nr 58/36 w obr. Piła 0027.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 15

  Remont i utwardzenie drogi do "Okrąglaka"

  Opis miejsca realizacji projektu: Działka numer 178/3 - wewnątrz kwartału ulic Okólnej, Ludowej i Roosevelta

  Remont, utwardzenie i oświetlenie drogi wewnętrznej prowadzącej do "Okrąglaka" od strony ulicy Okólnej i Roosevelta

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 22

  Oświetlenie ulicy Kadetów oraz Rodła

  Opis miejsca realizacji projektu: ulica Kadetów oraz Rodła

  Projekt ma na celu montaż lamp na ulicy Kadetów oraz Rodła.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 32

  Park Narodzin - Park Szczególnych Okoliczności

  Opis miejsca realizacji projektu: Działka nr 11/5 w obr. Piła 16 - tereny nadrzeczne w okolicy ul. Dąbrowskiego

  Celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnego miejsca, które honorować będzie jakieś niezwykłe wydarzenie w życiu mieszkańca miasta. Urodzenie dziecka, zawarcie ślubu, 50-te urodziny czy jubileusz małżeństwa można "uświęcić" posadzeniem drzewa na sprzecjalnie wyznaczonym do tego placu. Plac miałby postać łąki, która z czasem przekształciałaby się w park porośnięty drzewami mającymi konktetnych "właścicieli".

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 48

  Stałe oznakowanie trasy parkrun Park na Wyspie wraz z ławeczką pamięci

  Opis miejsca realizacji projektu: Park na Wyspie

  Społeczność pilskich biegaczy potrzebuje swojego miejsca ma mapie miasta. Popularną, naturalną przestrzenią, w której się spotykają jest Park na Wyspie w Pile, gdzie co sobotę odbywa się parkrun. Stałe oznakowanie trasy to zaznaczenie ich obecności w tym miejscu, udogodnienie dla wolontariuszy organizujących bieg oraz jego reklama - widoczna zachęta do uprawiania sportu i podejmowania aktywności fizycznej. Ławeczka natomiast ma uczcić pamięć tych biegaczy, którzy już odeszli.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 86

  Założenie oświetlenia na kortach przy Aquaparku (2 korty) - światła LED

  Założenie oświetlenia na kortach przy Aquaparku (2 korty) - światła LED

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 103

  Budowa „Wybiegu rekreacyjnego dla psów 2".

  Opis miejsca realizacji projektu: Osiedle Zamoście, teren zielony za sklepem Decathlon

  Właściciele psów właścicielskich oczekują, że na terenie ponad 70 tyś miasta będzie więcej niż jeden wybieg dla ich czworonogów. Psy korzystające z wybiegu mogą bez smyczy oddawać się zabawie i nauce wraz z właścicielem czy innymi psami. Dobra lokalizacja i budowa kolejnych wybiegów umożliwi korzystanie z nich większej ilości mieszkańców wraz z czworonogami i da możliwość dotarcia do wybiegu każdemu, również, niezmotoryzowanemu, mieszkańcowi Gminy Piła.

  Status
  Dopuszczony do głosowania
 • 118

  Utwardzenie i odwodnienie drogi wewnętrznej przy ulicy Komuny Paryskiej (na przeciwko sklepu Społem i wzdłuż garaży). Działka 301901_1.0027.34/56.

  Opis miejsca realizacji projektu: Działka nr 301901_1.0027.34/56. Wjazd z Komuny Paryskiej między blokami nr 4-10 i 12. Na przeciwko sklepu Społem oraz sięgacz do garaży i parkingu przy Komuny Paryskiej 14 (wjazd "od podwórka").

  Utwardzenie i odwodnienie drogi wewnętrznej przy ulicy Komuny Paryskiej. Wjazd od sklepu Społem i sięgacz do garaży. Droga jest w fatalnym stanie, zwłaszcza po opadach deszczu. Brak tam odwodnienia, utwardzenia a jest to droga mocno eksploatowana przez mieszkańców, dostawy ze sklepu czy służby komunalne dojeżdżające do wiat śmietnikowych. Celem jest umożliwienie dojazdu do bloków przy ulicy Komuny paryskiej 4-10 oraz 12 i 14, boiska osiedlowego oraz garaży bez konsekwencji dla podwozia aut.

  Status
  Dopuszczony do głosowania

Załączniki

 

Załączniki do etapu


Brak załączników
Do góry