Ocena przedsięwzięć Miasto Piła z nową energią!


Ankieta

Ocena przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Rozwój Lokalny (kopia)

Raport

 

Ankieta została zakończona 29-04-2024

Szczegóły ankiety

 
Pomoc

Szczegóły ankiety

Tytuł

Ocena przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Rozwój Lokalny (kopia)

Opis

Kończąc realizację przedmiotowego projektu chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat wdrożonych przedsięwzięć. Państwa uwagę chcemy w szczególności skierować na wydarzenia miejskie, które kierowane były bezpośrednio do mieszkańców., jak również na lokalne mechanizmy partycypacji społecznej.

Szczegółowy opis konsultacji

Szanowni Państwo, W 2021 r. miasto Piła znalazło się w gronie laureatów Programu „Rozwój Lokalny”. Dzięki zewnętrznemu finansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 udało nam się zrealizować blisko 40 przedsięwzięć, którym nadaliśmy wspólne hasło „Miasto Piła z nową energią!”. Przedsięwzięcia te obejmowały różne sfery życia miasta, od edukacji, poprzez kulturę, integrację społeczną, wsparcie osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, po aktywizację gospodarczą i wzmocnienie lokalnego rynku pracy. Kończąc realizację projektu Miasto Piła z nową energią! chcemy poznać Państwa opinie na temat wdrożonych przedsięwzięć – Państwa uwagę chcemy w szczególności skierować na wydarzenia miejskie, które kierowane były bezpośrednio do mieszkańców., jak również na lokalne mechanizmy partycypacji społecznej. Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety.

Termin ankiety

17-04-2024 - 29-04-2024

Liczba pytań

8

Wyniki ankiety

 

Pytanie 1

Wskaż jedną odpowiedź

Czy brał/a Pan/i udział w przedsięwzięciach/wydarzeniach organizowanych przez miasto Piła w ramach projektu „Miasto Piła z nową energią!”
(np. Festiwal Teatrów Światła „4 Żywioły”, Kampus miejski na Wyspie „Piła na skrzyżowaniu kultur i pokoleń”, PIŁA SKATE FESTIWAL, działania przedsiębiorcze tj. targi edukacyjne, targi pracy i kariery itp.)


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
TAK 2 100%
NIE 0 0%

Pytanie 2

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

W których wydarzeniach brał/a Pan/i udział?
(można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Festiwal Teatrów Światła „4 Żywioły” 0 0%
Kampus miejski na Wyspie „Piła na skrzyżowaniu kultur i pokoleń”, 1 50%
PIŁA SKATE FESTIWAL – zawody sportowe i pokazy zawodowców na pilskiej Skateplazie 0 0%
działania przedsiębiorcze w ramach projektu „Piła na start” – np. Targi Edukacyjne, Targi Pracy i Kariery, Lekcje Przedsiębiorczości, Przystanek Praca; 0 0%
inne ……………………………. 1 50%

Pytanie 3

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i zrealizowane w ramach projektu „Miasto Piła z nową energią!” wydarzenia oraz ich wpływ na poprawę jakości życia w mieście, w tym wzbogacenie oferty kulturalnej, wzmocnienie więzi sąsiedzkich, integrację mieszkańców?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
bardzo dobrze 0 0%
dobrze 1 50%
ani dobrze ani źle 1 50%
źle 0 0%
bardzo źle 0 0%

Pytanie 4

Wskaż jedną odpowiedź

Jednym z zadań zrealizowanych w ramach projektu „Miasto Piła z nową energią!” był Festiwal Teatrów Światła „4 Żywioły”. Co sądzi Pan/i na jego temat?
Jednym z zadań zrealizowanych w ramach projektu „Miasto Piła z nową energią!” był Festiwal Teatrów Światła „4 Żywioły”. Co sądzi Pan/i na jego temat?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
bardzo wysoko oceniam to wydarzenie, warto je kontynuować w przyszłości 1 50%
nie popieram realizacji takich przedsięwzięć w przyszłości, nie wnoszą do miasta nic nowego. 0 0%
nie mam zdania 1 50%

Pytanie 5

Wskaż jedną odpowiedź

Jak Pan/i ocenia wydarzenia sportowe skierowane dla dzieci i młodzieży, organizowane na pilskiej Skateplazie?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
uważam, że to ciekawa alternatywa dla młodych ludzi na spędzenie wolnego czasu – warto inwestować w takie wydarzenia; 1 50%
popieram realizację takich przedsięwzięć – to dobry sposób na integrację mieszkańców; 1 50%
nie jestem zwolennikiem tego typu inicjatyw, 0 0%
nie mam zdania 0 0%

Pytanie 6

Wskaż jedną odpowiedź

W ramach projektu „Miasto Piła z nową energią!” wdrożono i oddano w ręce mieszkańców nowy portal konsultacyjny pod adresem www.konsultacjespoleczne.pila.pl. Jak Pan/i ocenia to narzędzie?
W ramach projektu „Miasto Piła z nową energią!” wdrożono i oddano w ręce mieszkańców nowy portal konsultacyjny pod adresem www.konsultacjespoleczne.pila.pl. Portal jest narzędziem do przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, jak również realizacji budżetu obywatelskiego. Jak Pan/i ocenia to narzędzie?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
posiada ładną szatę graficzną, jest czytelne i łatwe w obsłudze; 0 0%
można szybko i wygodnie wyrazić swoją opinię na temat działań realizowanych w mieście/zgłosić projekt do realizacji; 0 0%
to dobry sposób na komunikację z mieszkańcami, 1 50%
nie mam zdania. 1 50%

Pytanie 7

Wskaż jedną odpowiedź

Metryczka - płeć


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
kobieta 0 0%
mężczyzna 2 100%

Pytanie 8

Wskaż jedną odpowiedź

Jaki jest Pana/i związek z miastem Piła?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
mieszkam i pracuję w Pile 2 100%
nie jestem mieszkańcem, ale dojeżdżam w Pile do pracy 0 0%
uczę się w pilskiej szkole/na pilskiej uczelni 0 0%
nie mieszkam w Pile, ale często tu bywam z uwagi na rodzinę, znajomych 0 0%

Podsumowanie ankiety

 
Pomoc

Podsumowanie ankiety

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 124 2 04-05-2024, Sob., 16:49

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Lista załączników

Brak załączników
Do góry