Szczegóły aktualności

 

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły

Autor Agata Kamińska  | 

Zdjęcie

Szanowni Państwo,   zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. Dokument został uzupełniony o załącznik zawierający elementy z zakresu transportu i mobilności miejskiej.  W ramach konsultacji zwracamy się do Państwa z prośbą o sugestie oraz ewentualne uwagi do aktualizowanej części Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły tj. dotyczącej opracowanych elementów mobilności miejskiej i transportu.


Termin konsultacji: 10.05.2024 r. - 24.05.2024 r.


Uwagi można zgłaszać poprzez wypełnienie i przekazanie formularza konsultacyjnego:  • drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres zit@um.pila.pl • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Piły, Plac Staszica 10, pokój 333 (III piętro).


Uwagi zgłoszone po dniu 24.05.2024 r. nie będą rozpatrywane.

Załączniki


Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły

Elementy zrównoważonej mobilności – załącznik do Strategii

Formularz zgłaszania uwag

Do góry