Szczegóły aktualności

 

Konsultacje z Gminną Radą - Zarządzenie Nr 2521/4/24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 stycznia 2024r.

Autor Agata Kamińska  | 

Zarządzenie Nr 2521/4/24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 08 stycznia 2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej uchwałę Nr LXXXI/822/23 Rady Miasta Piły z dnia 9 października 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Załączniki


Zarządzenie Nr 2521/4/24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 stycznia 2024r.

Do góry