Szczegóły aktualności

 

Konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły - Zarządzenie Nr 21(178)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 maja 2024 r.

Autor Agata Kamińska  | 

Zarządzenie Nr 21(178)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 maja 2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Piła oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Załączniki


Zarządzenie Nr 21(178)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 maja 2024r.

Do góry