Szczegóły aktualności

 

Konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły - Zarządzenie Nr 22(179)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 maja 2024 r.

Autor Agata Kamińska  | 

Zarządzenie Nr 22(179)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła

Załączniki


Zarządzenie Nr 22(179)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 maja 2024 r

Do góry