Szczegóły aktualności

 

Konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły - Zarządzenie Nr 23(180)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 maja 2024 r.

Autor Agata Kamińska  | 

Zarządzenie Nr 23(180)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/687/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Piły na lata 2024-2027”

Załączniki


Zarządzenie Nr 23(180)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 maja 2024 r.

Do góry