Szczegóły aktualności

 

Informacja z konsultacji przeprowadzonych z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły

Autor Agata Kamińska  | 

Na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2024 roku Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, po zapoznaniu się z zapisami konsultowanego dokumentu, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej uchwałę Nr LXXXI/822/23 Rady Miasta Piły z dnia 9 października 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 2521(4)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 stycznia 2024 r.

Do góry