Szczegóły aktualności

 

Badanie ankietowe dotyczące mobilności w obszarze funkcjonalnym Piły w ramach aktualizacji Strategii ZIT MOF Piły

Autor Agata Kamińska  | 

Zdjęcie

Drodzy Mieszkańcy, rozpoczęliśmy prace nad aktualizacją dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły".


W ramach aktualizacji ww. dokument zostanie uzupełniony o elementy związane z mobilnością. Oprócz różnego rodzaju analiz chcemy pozyskać informacje na temat mobilności naszych mieszkańców bezpośrednio od Państwa, poprzez przygotowaną ankietę. 


Wnioski z przeprowadzonych ankiet mają służyć poznaniu Państwa oczekiwań i zachowań komunikacyjnych oraz wypracowaniu rozwiązań, które poprawią mobilność mieszkańców całego Obszaru Funkcjonalnego Piły.


Opracowanie elementów mobilności do strategii ZIT pozwoli lepiej: 


♦ wykorzystywać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach, 


♦ planować rozwój transportu (w tym transportu zbiorowego, rowerowego),


♦ koordynować inwestycje.  


Każdy z nas może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu aktualizowanego dokumentu, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej. 


Ankietę można wypełniać do dnia 29 lutego 2024 r. 


TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE 


Link do ankiety:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTHIQohYf9Kzj7VjUUx0A4xKiusDNztl4uMoP7ix6umjqF5g/viewform?usp=sf_link 


Uwaga W pytaniach „W jaki sposób najczęściej dociera Pan/i do wyżej wymienionych miejsc” oraz „W jaki sposób najczęściej podróżuje Pan/i do wskazanych miejscowości” w prawym dolnym rogu znajduje się suwak do rozwinięcia listy wyboru środków transportu.

Do góry