Szczegóły aktualności

 

Rusza Pilski Budżet Obywatelski

Autor Bartosz Mirowski  | 

Zdjęcie

Dziś rozpoczęła się kolejna edycja Pilskiego Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście. Przez najbliższe tygodnie, dokładnie do 30 kwietnia br. pilanie będą mogli zgłaszać swoje propozycje. Podobnie jak w poprzednich latach mieszkańcy mają do wykorzystania trzy miliony złotych. 


Zmieniajmy nasze miasto razem!


Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec Piły. Można zgłaszać projekty inwestycyjne i modernizacyjne. Propozycje zadań powinny dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, musi charakteryzować je trwały cel publiczny. Proponowane przedsięwzięcia muszą być zlokalizowane na gruncie gminnym lub terenie w zarządzie gminy, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Maksymalny koszt pojedynczego zadania to 300 000 złotych.


Zachęcam wszystkich mieszkańców Piły do włączenia się w ten rzeczywisty i bezpośredni proces współdecydowania o tym, na co wydana zostanie duża część budżetu naszej gminy. To możliwość zgłoszenia i promowania własnych pomysłów na rzecz pilan i rozwoju miast - mówiła podsumowuje pełniąca obowiązki prezydenta Beata Dudzińska


Aby skutecznie zgłosić projekt  należy wypełnić formularz, dostępny na nowym portalu konsultacyjnym dostępnym na www.konsultacjespoleczne.pila.pl. Wcześniej - przed zgłoszeniem projektu - należy na portalu założyć konto. Czynność ta pozwoli na bieżący kontakt pomysłodawców z urzędnikami, a ci pierwsi będą na każdym etapie informowani o czynnościach podejmowanych z projektem. Zgłoszenia są również możliwe w sposób tradycyjny - pobranie, i wypełnienie wniosku papierowego. Wypełniony formularz można przekazać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Biuro Prezydenta, Plac Staszica 10, 64–920 Piła lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły.


Zgłoszone projekty będą analizowane od 6 maja do 14 czerwca br., głosowanie rozpoczniemy 1 lipca i będzie trwało do końca miesiąca.


Przypominamy, że w poprzednich edycjach dzięki Pilskiemu Budżetowi Obywatelskiemu udało nam się zrealizować wspólnie 143 zadania.


 

Do góry