Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 

W 2023 roku nastąpiły następujące zmiany  w składzie Rady Nadzorczej:

  • Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas posiedzenia 04.01.2023 na mocy uchwały 2/2023 powołało nowych członków Rady Nadzorczej w osobach Pani Reginy Chabros-Duszy oraz Pana Radosława Okuszko.
  • Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas posiedzenia 17.03.2023 na mocy uchwały 4/2023 powołało nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Ireneusza Popiela

Podczas pierwszego posiedzenia Rady nadzorczej dnia 02.02.2023 roku na Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybrana została Pani Regina Chabros-Dusza – uchwała nr 3/2023

Skład Rady Nadzorczej Spółki prezentuje się następująco:

  • Regina Chabros-Dusza – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki
  • Radosław Okuszko – Członek Rady Nadzorczej Spółki
  • Ireneusz Popiel – Członek Rady Nadzorczej Spółki