Zasady ustalania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023 r. poz. 537) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2022 r. poz. 1074).

Obecnie obowiązujące taryfy dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla odbiorców z Gminy Frombork i miejscowości Włóczyska, Gmina Młynary kształtują się następująco:

Aktualnie obowiązujący okres: od 25 do 36 miesiąca 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę *

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka miary

Cena / stawka opłaty

Wszyscy odbiorcy

Cena za dostarczoną wodę zł/m3

Okres od 1 do 12 m-c obowiązywania nowej taryfy

Okres od 13 do 24 m-c obowiązywania nowej taryfy

Okres od 25 do 36 m-c obowiązywania nowej taryfy

netto

 

z VAT

netto

 

z VAT

netto

 

z VAT

5,19

 

5,61

5,25

 

5,67

5,30

 

5,72

Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/m-c

5,00

 

5,40

5,00

 

5,40

5,00

 

5,40

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków *

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka miary

Wielkość cen

Wszyscy odbiorcy

Cena za odprowadzone ścieki zł/m3

Okres od 1 do 12 m-c obowiązywania nowej taryfy

Okres od 13 do 24 m-c obowiązywania nowej taryfy

Okres od 25 do 30 m-c obowiązywania nowej taryfy

netto

z VAT

netto

z VAT

netto

z VAT

11,34

12,25

11,53

12,45

11,74

12,68

* W celu poprawnego wyświeltenia powyższych tabel na urządzeniu mobilnym należy uruchomić opcję: Wersja na komputery