Jak zgłosić stan wodomierza?


Numer telefonu do WiK Frombork 55 243 72 09 - w godzinach pracy spółki oraz poniżej prosty formularz do wysyłki e-mail na adres biuro@wik-frombork.pl - imię i nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail,  podaj stan licznika, podaj okres rozliczeniowy.

Przesłanie stanu wodomierza wymaga akceptacji regulaminu, który dostępny jest w formularzu.


Formularz zgłaszania stanu wodomierza