Zgromadzeniem Wspólników dla Spółki jest Burmistrz Miasta Gminy Frombork.

W kadencji 2018-2024 funkcję Burmistrza Fromborka sprawuje Pan Zbigniew Pietkiewicz.